5 nyelvtanulási módszer

Nyelvtanulási módszerek tekintetében mindenki másra esküszik. Rengeteg hirdetés reklámoz „tuti” módszereket, stratégiákat, tananyagot. A nyelvoktatás történetére is jellemző a különféle megközelítések divatja, s ezek váltakozása. Írásunkban 5 nyelvtanulási módszert mutatunk be, melyekkel ma is találkozhatunk a nyelvtanítás gyakorlatában. Ha új módszert vagy nyelviskolát keresel, itt a helyed!

Direkt módszer a nyelvtanulásban

Bár ez a módszer nagyon korán, a 19-20. század fordulóján jött létre, alapelveit ma is eredményesen használják. Ellentétben a korábbi, fordításon alapuló nyelvoktanulással, a direkt vagy Berlitz módszerben a tanár csak idegen nyelven beszél. Így szerették volna kialakítani az idegen nyelven való gondolkodást. További jellemzők:

 • a magyarázat alapja a szemléltetés (pl. a tanár rámutat egy tárgyra)
 • minden készséget szóban fejleszt
 • a diákok példák útján értik meg a nyelvtant, külön magyarázat nincs
 • igazi, hétköznapi kontextusokat használ (pl. a boltban, a moziban)
 • a szavakat mindig szövegkörnyezetben gyakoroltatja

Ahogy említettük, a módszer ma is él. Sok tanuló ebben találja meg a siker útját. Általánosságban elmondható, hogy érdemes úgy belevágni, hogy már van egy kis ismeretünk a nyelvről.

Az audiolingvális nyelvtanulási módszer

Egy másik korai nyelvoktatási elmélettel folytatjuk. Érdekessége, hogy a háborúban harcoló amerikai katonák gyors nyelvtanulásának érdekében született meg. Egyik alapja, hogy a nyelvtanulás szokások formálása, melyet a következő technikákkal érnek el:

 • hallás után ismétlés
 • hangsúly és beszélt nyelv gyakorlása
 • drillezés, azaz hasonló mondatok ismétlése kis változtatásokkal
 • párbeszédek ismételgetése és megtanulása
 • nyelvtani elemek tanítása dialógusokkal

Ezek a módszerek manapság önmagukban kevésnek és erőltetettnek bizonyulnak, de a tanulás 1-1 fázisában sikerrel alkalmazhatók bizonyos nyelvtanulóknál.

Humanisztikus nyelvoktatási módszerek

Fontos felismerésre ébredt rá a világ a humanisztikus nyelvtanulási módszerek kapcsán. A felfedezés nem más, mint a nyelvtanuló központi szerepe a tanulási folyamatban. Ezek az elméletek szembeszálltak az ismételgetéssel és a szigorú szabályokkal. Beemeltek olyan módszereket a tanulásba, mint a dramatizáció, a zenei elemek, a közösségi élmény és a nyelvi játékok. A humanisztikus nyelvtanulás több irányzatra bontható, attól függően, melyikben milyen feladatok dominálnak. A lényeg viszont, hogy ez volt az első lépés az innováció felé.

CLIL, avagy tartalomalapú nyelvtanulás

Különleges megközelítést ad a tartalomalapú tanulás. Itt ugyanis az idegen nyelv mellett más tartalom átadása is cél. A diákok az órák során olyan készségeket is fejlesztenek, mint az együttműködés, a kreativitás, az állampolgári készségek és a kritikus gondolkodás.

Nagyon gyakoriak a következő feladattípusok:

 • pár- és csoportmunka
 • projektalapú tanulást
 • feladat-központú tanulást
 • kortárs tanulás
 • egymás kiértékelése
 • vitakultúra fejlesztése
 • szimuláció
 • feladatok IKT eszközökkel (pl. videó készítése)

Nyelvtanulás kommunikatív megközelítéssel

Ha foglalkoztat a jelentkezés angol nyelvtanfolyamra online vagy hagyományos formában, biztosan találkoztál a „kommunikatív nyelvoktatás” megnevezéssel. Ez a jelenleg uralkodó „módszer” valójában inkább csak egy megközelítés. Ennek oka, hogy a kommunikatív nyelvoktatásban kizárólag a cél a biztos, s azt többféle módszerrel elérhetjük. Jellemzői a következők:

 • a lényeg a kommunikáció
 • a cél, hogy a diák kifejezhesse magát
 • indokolt esetben használható az anyanyelv
 • a tanár támogatóként vesz részt, motivál

Feladattípusok tekintetében a korábbi módszerek harmonikus összhangja figyelhető meg. Nyelvtanulótól és szinttől függően helyet kaphat a drill, a projekt, a párbeszéd-alapú tanulás, a hallás utáni értés, a dramatizálás, a vita és még sok más izgalmas feladat. A lényeg, hogy a diákot kommunikációra késztessük.

Összegezve: A számtalan nyelvtanulási módszerből cikkünkben 5 kiemelten meghatározót taglaltunk. Néhányuk a tanulás folyamatának 1-1 elemére helyezi a hangsúlyt, míg mások globálisan igyekeznek szemléletet, tudást és motivációt is nyújtani. Mivel minden nyelvtanuló más és más, a legjobb több módszert kipróbálni. Egy rugalmas nyelviskola felkészült tanárai segítenek ebben.